Přeskočit na obsah

armed combat and tactics

Výcvik se Zbraněmi vhodnými pro Sebeobranu

Naše tréninky se zaměřují na práci se zbraněmi, které jsou v ČR legálně dostupné a efektivní pro sebeobranu. Patří sem například teleskopický obušek, taktické pero, pepřový sprej nebo kapesní nůž.

Armed Combat and Tactics (A.C.T.) 

Je izraelský systém plnokontaktního boje se zbraněmi, založený Alexanderem Zhelezniakem a Noahem Grossem. Systém klade důraz na realistický bojový výcvik, jak s ozbrojenými, tak neozbrojenými technikami. Filozofie A.C.T. spočívá v přesvědčení, že pravý bojovník se musí učit v dynamických a nepředvídatelných situacích, což zahrnuje trénink plného kontaktu bez sportovních omezení, ale s prioritou bezpečnosti účastníků. Systém se zaměřuje nejen na fyzické dovednosti, ale i na rozvoj strategického myšlení a mentální připravenosti, čímž nabízí komplexní přístup k boji.

Realistický Trénink

Naše cvičení vychází z reálných bojových zkušeností a jsou koncipována pro situace s nespolupracujícím protivníkem. Cílem je naučit studenty efektivně používat bojové dovednosti v praxi.Dovednosti jsou testovány ve stále náročnějších situacích, až dosáhnou realistické úrovně. Klíčovou součástí jsou plnokontaktní sparingy, které slouží k rozvoji schopností pod tlakem.

Priorita Bezpečnosti při Tréninku

Bezpečnost je pro nás v průběhu celého tréninkového procesu na prvním místě. Přestože se naše cvičení zaměřují na realistické scénáře a plnokontaktní sparing, dbáme na to, aby byly všechny aktivity prováděny bezpečně a s ohledem na zdraví všech účastníků. Používáme kvalitní ochranné vybavení a upravené tréninkové nástroje, které napodobují reálné zbraně, ale jsou navrženy tak, aby minimalizovaly riziko zranění. Všichni naši instruktoři jsou proškoleni v oblasti první pomoci a neustále dohlížejí na bezpečnostní aspekty tréninku. Naším cílem je zajistit, že každý účastník se cítí v průběhu tréninku bezpečně a je schopen se plně soustředit na rozvoj svých dovedností.

Videa z ACT sparingů

Fotky z mezinárodních kempů,  seminářů a tréninků