Přeskočit na obsah

Video a Reportáž ze Semináře Libre Fighting Counter Terror

​​Tuto neděli se konal seminář boje nožem stylu Libre Knife Fighting System, jehož obsah měl za cíl naučit jeho účastníky, jak se bránit proti těm nejtemnějším hrozbám, které mohou v životě nastat. Counter Terror, jak byl seminář nazván, se nezabýval pouze teorií, ale především praktickými způsoby, jak čelit extrémním situacím, kdy jsou ohroženy lidské životy.

Na začátku stojí zmínka o video rozborech reálných případů, které nebyly jen surovým obrazem reality, ale sloužily pro pochopení dynamiky a psychologie násilného konfliktu a naladění se na vážnost probíraného tématu.

Účastníci semináře byli konfrontováni s drsnými, ale autentickými záběry, které ukázaly, jak rychle a nečekaně může dojít k útoku a jak je zásadní konfliktům aktivně předcházet, poznat jejich vznik, vyhnout se jim a nebo v případě nutnosti být připraven je efektivně řešit. 

Důležitou součástí byla anatomie lidského těla a vysvětlení, jak ji využít ve svůj prospěch. Vysvětlení bylo podloženo příklady, které ukazovaly, na které body na těle je nejúčinnější se zaměřit, aby bylo možné útočníka rychle neutralizovat. 

Následně byla pozornost věnována technikám rychlého tasení zbraně, což je klíčová dovednost pro ty, kteří se rozhodnou nosit jakoukoliv zbraň pro osobní ochranu.  Účastníci se učili, jak rychle a bezpečně přejít od rozhodnutí použít zbraň k jejímu skutečnému nasazení. 

Náhled videa ze semináře Libre Fighting
Video sestřih na youtube

Dále seminář pokryl využití oblečení a prostředí k získání taktických výhod.

Improvizované zbraně byly také důležitým bodem programu. V průběhu semináře byly představeny předměty denní potřeby, které lze v kritických okamžicích využít jako efektivní nástroje obrany. Tento segment zdůrazňoval, že i obyčejná propiska nebo klíče mohou být v rukou odhodlaného jedince mocnými prostředky k boji.

Celý seminář byl zaměřen i na psychologickou přípravu a mentální odolnost, které jsou stejně důležité jako fyzické dovednosti. Seminář tedy neopomněl zdůraznit, že skutečná příprava na extrémní hrozby začíná v hlavě každého jednotlivce.

V závěru semináře jsme probrali strategie pro likvidaci aktivního útočníka a účastníci si vše zkusili v několika modelových situacích.

Velký dík patří všem účastníkům, kteří se semináře zúčastnili s vážným přístupem a s jasným cílem posílit svou schopnost chránit nejen sebe, ale i své blízké. Právě takový přístup je základem pro vytvoření bezpečnější společnosti.