Přeskočit na obsah

Reportáž ze Semináře ‚Bar Fight‘ v Double Trouble: Podívejte se na Záznam!

Skupinové foto

Když se řekne „bar“, mnohým z nás se vybaví příjemně strávený večer, sklenka oblíbeného nápoje a zábava s přáteli. Jenže občas se stane, že do této idylické představy vstoupí nečekaný prvek – konflikt. Právě proto byl v pražském baru Double Trouble uspořádán unikátní seminář „Bar Fight“, jehož cílem bylo naučit účastníky, jak se chovat v napjatých situacích, které mohou v barovém prostředí nastat.

Příjemný podvečer v Double Trouble se nesl ve znamení učení, zkušeností a nevšední atmosféry. Na semináři, který pořádala Škola boje Praha, se sešla skupina odvážných jedinců, připravených naučit se, jak si poradit s neočekávanými konflikty. Všude kolem vládla pozitivní energie, kterou ještě více umocnil DJ Bema svými rytmickými tóny. Hudba vytvářela skvělý kontrast k vážnosti tématu a dodávala celé akci na dynamice.

Hned od začátku bylo jasné, že tento seminář nebude obyčejnou přednáškou.

Instruktor Školy boje Praha, Martin Svoboda se zaměřil na realistické scénáře, které se mohou v barovém prostředí opravdu přihodit. Účastníci se ocitli přímo v epicentru dění, kde bylo třeba se vypořádat s různými výzvami – od potemnělého prostoru, přes umělou mlhu, až po oslnivá disko světla a stroboskopy. Tyto podmínky simulovaly skutečnou atmosféru baru a znesnadňovaly orientaci a reakci, což přineslo účastníkům cenné poznatky o tom, jak se chovat, když je vše proti nim.

Seminář se nezabýval pouze fyzickými technikami, ale klíčovou součástí byla prevence a komunikace. Instruktoři ukazovali, jak důležité je rozpoznat potenciálně nebezpečnou situaci dříve, než se vyhrotí. Učili účastníky, jak udržet chladnou hlavu a jak svým chováním a slovy deeskalovat napětí.

Ale co když jsou všechny pokusy o deeskalaci marné? To přišly na řadu techniky sebeobrany. Trénovali jsme například blitzkrieg, což je rychlý útočný manévr, který má za cíl rychle a efektivně neutralizovat hrozbu. Dále pak řízenou agresivitu, která je nezbytná pro obranu, avšak vždy kontrolovanou a přiměřenou situaci. Reakce na neočekávaný útok byly nacvičovány tak, aby se účastníci naučili instinktivně reagovat správně, i když jsou překvapeni.

Nejvíce adrenalinu pak účastníci pocítili při simulaci útoků lahví nebo popelníkem a v situacích, kdy čelili více soupeřům najednou. Zde bylo klíčové správné načasování, umění se rychle rozhodnout a efektivně použít prostředí ve svůj prospěch. A konečně, ochrana třetí osoby ukázala, jak je důležité myslet nejen na sebe, ale i na ty, kteří jsou kolem nás a mohou se ocitnout v nebezpečí.

Seminář „Bar Fight“ v baru Double Trouble byl bezesporu zážitkem, který každý účastník odnáší nejen ve svých vzpomínkách, ale i ve svých dovednostech. Atmosféra, která zde panovala, byla svědkem odhodlání, učení a vzájemné podpory. A když se na konci večera světla rozsvítila a hudba utichla, každý z nás odcházel s pocitem, že je o něco lépe připraven čelit nečekaným nástrahám nočního života.